verksamhet      Startsida                     

           Historik
Jönköpings Läns Konstförening grundades 1927 under namnet Norra Smålands Konstförening. Syftet med föreningen var att bredda intresset för god konst, samt att verka för skapandet av ett konstmuseum i Jönköping.


Ett par år efter bildandet av Norra Smålands Konstförening utllovade konstnären Georg Pauli en donation till ett blivande museum i Jönköping. Det fanns inget museum och det var konstföreningen som fick donationen och den hade en avgörande betydelse för arbetet med museet.


Donationen överlämnades 1936. Den innehåller cirka 300 verk, huvudsakligen svensk konst från 1880-tal till 1930-tal. Verk av paret Pauli och deras konstnärsvänner.


1956 stod det nya Länsmuseet klart. Föreningen bytte namn 1947 till Jönköpings Läns Konstförening för att tydligare markera överensstämmelsen med Länsmuseets verksamhet. I och med museets tillkomst började föreningen arrangera konstutställningar i samarbete med museet.


År 2003 fick konstföreningen ytterliagre en donation - Gannevikssamlingen - innehållande 39 verk. Samlingen består av svensk konst från sent 1800-tal och fram till 1960-tal. Konstföreningens samlingar är deponerade på Länsmuseet och Länsmuseets konstintendent har ansvaret för samlingarna.   


             

   Verksamhet
Verksamheten leds av en styrelse som till sin hjälp har ett antal kommittéer vilka ansvarar för föreningens olika verksamhetsområden.


Enligt stadgarna skall Jönköpings Läns Konstförening bland annat :


  - Främja intresset för bildande av konst

  - Arrangera utställningar i egen regi eller i samarbete med 

    museet

  - Ordna aktiviteter som föreläsningar, seminarier, konstresor

    med mera.


Konst köps in till ett medlemslotteri med årliga utlottningar. Inköpen sker främst av lokala konstnärer. Verken skall reprfesentera olika material och tekniker.


Varje höst och vår har föreningen ett program som kan innehålla föreläsningar, konstvisningar och konstvandringar.


Konstresorna lägger vi såväl inom Sverige som utomlands. Vi har till exempel varit i Italien, Polen, Paris, St Petersburg och Munchen. Dagsresor ordnas till Köpenhamn, Stockholm, Göteborg och andra orter med intresseväckande utställningar.


Utställningar i samarbete med museet är främst Länssalongen och Ungdomens Vårsalong. Den senare har med åren blivit alltmer polulär. Avsikten är att tillsammans med museet arrangera utställningar med utgångspunkt från verken i våra samlingar (Paiuli- och Ganneviksdonationerna).


Här kan Du nå dokument för att läsa mera om vår verksamhet:


   Stadgar för Jönköpings Läns Konstförening


   Verksamhetsberättelse 2020   

   

   

 

 Föreningsinformation.

Föreningsnamn: Jönköpings läns konstförening

Adress: Box 2133, 550 02 Jönköping

Organisationsnummer: 826000-3093

Bankgiro:: 5657-5608

E-post: konstjlk@telia.com


                               Verksamheten i Jönköpings Läns Konstförening