styrelse      Startsida                

                        Styrelsen i Jönköpings Läns Konstförening


Namn                          Telefonnummer    E-postadress

Inger Gustafsson         070-872 17 51       inger.sigrid@gmail.com      

(ordförande)                   


Björn Johansson         

(vice ordförande)   

                                          

Ann-Marie Dahl           

(sekreterare)     


Eva-Lotta Franzén                   


Dan Nilsson                 


Karin Löwenborg  Arfalk 


Erik Sterner       


Anna Holm


Delegationer:

Per-Olof Öhling, kassaförvaltare

Pär Kanulf, matrikelansvarig             

                                             


Föreningsinformation

Föreningsnamn              : Jönköpings Läns Konstförening

Adress                           :  Box 2133, 550 02 Jönköping

Organisationsnummer   : 826000-3093

Bankgiro                        : 5657-5608

E-post                            : konstjlk@telia.com