styrelse      Startsida                

                        Styrelsen i Jönköpings Läns Konstförening


Namn                          Telefonnummer    E-postadress

Inger Gustafsson         070-872 17 51       inger.sigrid@gmail.com      

(ordförande)                   


Björn Johansson          070-601 92 21       bjorn.m.g.johanson@gmail.com

(vice ordförande)   

     

Pär Kanulf                    070-575 08 55        oftakon@gmail.com

(matrikelansvarig) 

                        

Ann-Marie Dahl            070-474 51 60       ann.m.dahl@gmail.com

(sekreterare)                         


Dan Nilsson                  073-141 2747        dan_nilsson@hotmail.com


Karin Löwenborg           070-877 79 24       arfalk.lowenborg@gmail.com


Bodil Nätt                       070-601 14 01      bodil@nattarkitekter.se

                                             


Föreningsinformation

Föreningsnamn              : Jönköpings Läns Konstförening

Adress                           :  Box 2133, 550 02 Jönköping

Organisationsnummer   : 826000-3093

Bankgiro                        : 5657-5608

E-post                            : konstjlk@telia.com