samarbetet      Startsida
Samarbete med Jönköpings läns museum


Jönköpings läns konstförening och Jönköpings läns museum har ett djupgående samarbete reglerat i ett samarbetsavtal.


Konstföreningen har erhållit flera värdefulla donationer och har också köpt egen konst. Samtliga konstobjekt i föreningen förvaras och förvaltas professionellt av Jönköpings läns museum.


Genom samarbetsavtalet har konstföreningen också tillgån till värdefulla resurser för att driva verksamheten.