Hem

     

   Välkommen till Jönköpings

      Läns Konstförening                      

 

     En ideell förening med syfte att

sprida kunskap om och förståelse för

   konst samt att stödja och utveckla   

den lokala konstnärliga verksamheten.

 

 

   Aktuellt.

   

      Nu kan du följa Jönköpings läns konstförening på Instagram också.

      Du når vårt konto genom att  >>>trycka här.


     Årsmötet.

       Jönköpings läns konstförening har hållit årsmöte på Spira med respekt för

       rekommenderade avstånd.

       Årsmötesordförande var Carl-Johan Stillsttröm. Vid mötet valdes följande:

             Ordförende: Inger Gustafsson 

             Ledamöter: Anna Holm och Erik Sterner nyval

                                  Ann Mari Dahl, och Dan Nilsson omval

                                  Per Kanulf, Björn Johansson och Karin Arfalk kvarvarande.

       Verksamhetsåret 2019 har innehållit intressanta studieresor, konstpresentationer

       på museet (Min favorit) och det traditionella konstlotteriet.

       Medlemmar har också informerats genom medlemstidningen Aktuellt som har

       distribuerats tre gånger.

       Ordförande påpekade även allt arbete som lett fram till vårens efterfrågade 

       länssalong Full Vision.

       Årsmötet avslutades genom att tre ungdomar: Emilia Lindholm, Ofelia Gannini

       och Henry Le erhöll stipendier.

           

     Länssalong 2020.

      ÄNTLIGEN BESKED!

      Länssalongen Full Vision har fått många lovord och det är glädjande.

      Tyvärr har restriktionerna i samband med med coronapandemin gjort att alla

       inte har kunnat besöka museet och att övriga utställningar inte kan genomföras

       som planerat.

       Länssalongen har därför fått förlängd tid. Olika datum har cirkulerat, vilket jag

       ber om ursäkt för. 

       Ett nytt problem har uppstått i och med att ett stambyte ska ske i början av

       augusti.

       Länssalongens lokal måste därför utrymmas måndagen 27 juli.

       Samtliga konstnärer ombeds att hämta sina verk denna dag mellan kl 14 och 17.

       Om detta inte är möjligt - kontakta undertecknad på telefon 0708-721 751.

       Sista utställningsdagen för Full Vision är alltså den 26 juli!

       Samtidigt vill styrelsen meddela att årsmöte kommer äntligen att äga rum.

       Det blir tisdagen den 16 juni kl 18.00 utanför Spira.  Välkomna!


       Inger Gustafsson