Hem

     

   Välkommen till Jönköpings

      Läns Konstförening                      

 

     En ideell förening med syfte att

sprida kunskap om och förståelse för

   konst samt att stödja och utveckla   

den lokala konstnärliga verksamheten.

 

 

   Aktuellt.

   

      Nu kan du följa Jönköpings läns konstförening på Instagram också.

      Du når vårt konto genom att  >>>trycka här.


     Årsmöte 2021.

       Jönköpings läns konstförening genomförde ett digitalt årsmöte från

       Södra Vätterbygdens folkhögskola lördagen den 20 mars.


       Ordförande för mötet var Carl-Johan Stillström.

       Följande val till styrelsen genomfördes:

       Ledamöter: Björn Johansson och Karin Löwenborg Arfalk omvaldes,

                            Eva-Lotta Franzén nyvaldes.

       Kvarvarande i styrelsen: Ann-Marie Dahl, Anna Holm, Dan Nilsson

                                                  och Erik Sterner.

       Till revisorer: Lars Stridbeck omval och Ingvar Selse nyval.

       Revisorssuppleanter: Tomas Grunditz omval och Roland Englund nyval.

       Ordförande tackade varmt avgående styrelseledamoten Pär Kanulf och

       mångårig revisor Gunnar Ramberg för deras engagerade arbete.


       Styrelsen hoppas att under det kommande verksamhetsåret kunna

       erbjuda konstpresentationer och resor. 

       Mycket arbete kommer att ägnas åt den kommande länssalongen 2022.


       Inger Gustafsson