Hem

     

   Välkommen till Jönköpings

      Läns Konstförening                      

 

     En ideell förening med syfte att

sprida kunskap om och förståelse för

   konst samt att stödja och utveckla   

den lokala konstnärliga verksamheten.

 

 

   Aktuellt.

   

      Nu kan du följa Jönköpings läns konstförening på Instagram också.

      Du når vårt konto genom att  >>>trycka här.


     Årsmötet.

       Jönköpings läns konstförening har hållit årsmöte på Spira med respekt för

       rekommenderade avstånd.

       Årsmötesordförande var Carl-Johan Stillsttröm. Vid mötet valdes följande:

             Ordförende: Inger Gustafsson 

             Ledamöter: Anna Holm och Erik Sterner nyval

                                  Ann Mari Dahl, och Dan Nilsson omval

                                  Per Kanulf, Björn Johansson och Karin Arfalk kvarvarande.

       Verksamhetsåret 2019 har innehållit intressanta studieresor, konstpresentationer

       på museet (Min favorit) och det traditionella konstlotteriet.

       Medlemmar har också informerats genom medlemstidningen Aktuellt som har

       distribuerats tre gånger.

       Ordförande påpekade även allt arbete som lett fram till vårens efterfrågade 

       länssalong Full Vision.

       Årsmötet avslutades genom att tre ungdomar: Emilia Lindholm, Ofelia Gannini

       och Henry Le erhöll stipendier.