styrelse      Startsida                

                        Styrelsen i Jönköpings Läns Konstförening


Namn                          Telefonnummer    E-postadress

Inger Gustafsson         070-872 17 51      inger.sigrid@gmail.com      

(ordförande)                   


Ulla Hultberg                070-447 4576        ulla@ullahultberg.com

(vice ordförande)   

     

Bodil Nätt                     070-417 4345        bodil@nattarkitekter.se

(kassör)                       


Helena Agerman          070-638 52 41       helena.agerman4@bredband.net

(sekreterare)                         


Dan Nilsson                  073-141 2747        dan_nilsson@hotmail.com

                             

Mario Rojas                  073-821 71 78       mariorojas_@hotmail.com

                                             

Annefrid Sjöman           076-013 6066        annefrid@mail.com

                                      076-199 6452


Ann-Marie Dahl             070-474 5160        ann.m.dahl@gmail.com

                                     


Föreningsinformation

Föreningsnamn              : Jönköpings Läns Konstförening

Adress                           :  Box 2133, 550 02 Jönköping

Organisationsnummer   : 826000-3093

Bankgiro                        : 5657-5608

E-post                            : konstjlk@telia.com