schioler3

 

 

 

 

 

Konstnär:

Inge Schiöler

 

Konstverk:

Smörblommor.

Olja på duk. 1960-talet.

69x58 cm.

NSKF 218.