samarbetet

 

 

Startsida

 

 

 

Samarbete med Jönköpings läns museum

 

Jönköpings läns konstförening och Jönköpings läns museum har ett djupgående samarbete reglerat i ett samarbetsavtal.

 

Konstföreningen har erhållit flera värdefulla donationer och har också köpt egen konst. Samtliga konstobjekt i föreningen förvaras och förvaltas professionellt av Jönköpings läns museum.

 

Genom samarbetsavtalet har konstföreningen också tillgån till värdefulla resurser för att driva verksamheten.