nilsson2



      Startsida


    

  Konstsamlingar

       








Konstnär:

Vera Nilsson


Konstverk:

Gubbhuset.

Olja på duk1930 (ca).

55x45 cm.

NSKF 122.