kontakt

 

 

Startsida

 

 

 

 

 

Kontakt - bli medlem

På styrelsesidan når Du alla ledamöter i styrelsen via

e-post, telefon eller post. Du kan sända in frågor, förslag på aktiviteter, förslag på förbättringar av föreningsverksamhet eller annat.

 

 

Medlemskap.

Medlemskap i föreningen kostar 250:- per år för privatperson och 500:- för företag.

 

Som medlem:

- deltar Du i den årliga konstutlottningen i november

månad

- får Du fri entré till Jönköpings Länsmuseum

- får Du medlemsbladet Aktuellt fyra gånger per år

- stöder och påverkar Du konsten inom Jönköpings län

- kan Du delta i intressanta korta eller långa konstresor

- håller Du Dig informerad om vad som händer på

konstfronten.

 

Skicka namn, adress, telefonnummer och eventuell

e-postadress till

konstjlk@telia.com

så får Du inbetalningskort, medlemskort och senaste utgåva av medlemsbladet.

 

Alternativt kan du bara sätta in årsavgiften 250:- på bankgiro 5657-5608 och ange namn, adress, telefon

och e-postadress om du har detta.