konstsamlingar

Jönköpings Läns Konstförenings Konstsamlingar

Nedan visas ett urval av föreningens konstsamlingar. Verken förvaras och visas på Jönköpings Länsmuseum

när de inte är utlånade.

 

Konstverken är skyddade av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att verket inte får mångfaldigas

eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren annat än vad som är tillåtet enligt lag.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verket till webbsida, databaser och interna nätverk samt

mångfaldigande genom reprografiska metoder.

Användning av verket utan erforderligt tillstånd kan medföra ersättningsansvar samt straffrättsliga påföljder.

Tillstånd att nyttja verket fås från BUS, Årstavägen 5 B, 117 43 Stockholm. E-post: bus@bus.se

 

 

 

Startsida

 

 

 

 

 

 

 

Konstnär

Acke, J.A.G

 

Bengtsson,Axel

Bergh, Richard

Billgren, Ernst

Boberg, Anna

Erixson, Sven X:et

 

 

Eugen Prins

Grunevald, Isaac

 

Hallström, Eric

 

 

 

Hjertén, Sigrid

Hjorth, Bror

 

 

 

Ivarsson, Ivan

Johansson, Zage

 

 

Jonsson, Sven

 

Kylberg, Carl

Liljefors, Bruno

 

 

Linnqvist, Hilding

 

 

 

 

Magnus, Carl

Mörner, Stellan

Nilsson, Vera

 

 

 

Nyrén, Gösta

 

Nyström, Jenny

 

Olsson Hagalund, Olle

 

 

 

 

 

Pauli, Georg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauli (född Hirsch), Hanna

 

 

Percy C:son, Arthur

 

Sandberg, Ragnar

Schiöler, Inge

 

 

 

 

Sköld, Otto

 

 

Wilhelmsson, Carl

Årfelt, Amalia