konstkurser

 

 

Startsida

 

 

 

Konstkurser och samverkan

 

Jönköpings läns konstförening har under många år anordnat kurser och seminarier om konst.

Ämnen har omfattat konst från antiken till 1900-tal. Förutom svensk konst har också kurserna

omfattat rysk, kinesisk och amerikansk konst.

 

I samverkan med andra aktörer deltar föreningen i många konstfrämjande aktivteter.