Hem

     

   Välkommen till Jönköpings

      Läns Konstförening                      

 

     En ideell förening med syfte att

sprida kunskap om och förståelse för

   konst samt att stödja och utveckla   

den lokala konstnärliga verksamheten.

 

 

   Aktuellt.

 

  

    Lördagen 25 maj anordnas resa till Norrköping och Löfstad slott.

    Anmälan senast den 5 maj. Se medlemstidningen Aktuellt nr 1/2019.


    19-23 september anordnas en resa till Normandie och Paris.

    Anmälan se medlemstidningen Aktuellt nr 1/2019.