Hem

   Aktuellt.

 

  

    Lördagen 25 maj anordnas resa till Norrköping och Löfstad slott.

    Anmälan senast den 5 maj. Se medlemstidningen Aktuellt nr 1/2019.


    19-23 september anordnas en resa till Normandie och Paris.

    Anmälan se medlemstidningen Aktuellt nr 1/2019.     

     

 

   

   

   

     

   Välkommen till Jönköpings

      Läns Konstförening                      

 

     En ideell förening med syfte att

sprida kunskap om och förståelse för

   konst samt att stödja och utveckla   

den lokala konstnärliga verksamheten.