Hem

Aktuellt.

Kommande aktiviteter:

Årsmöte hålls 2019-03-20 kl. 18.00 på Jönköpings Länsmuseum.

Direkt efter årsmötet berättar Ulla-Britt Lindqvist om sin favorit bland

föreningens konstsamlingar.

 

Lördagen 6 april anordnas en utflykt till Norrahammar med besök hos konstnär

Kristina Gadh och Norrahammars industrimuseum.

Anmälan senast den 1 april. Se medlemstidningen Aktuellt nr 1/2019.

 

Lördagen 13 april kl 13.15 kommer "Min favorit" på Länsmuseet med landshövding

Helena Jonsson som kommer att berätta om sin utvalda favorit i Konstföreningens

samlingar.

 

Lördagen 25 maj anordnas resa till Norrköping och Löfstad slott.

Anmälan senast den 5 maj. Se medlemstidningen Aktuellt nr 1/2019.

 

19-23 september anordnas en resa till Normandie och Paris.

Anmälan se medlemstidningen Aktuellt nr 1/2019.

 

 

Välkommen till Jönköpings

Läns Konstförening

En ideell förening med syfte att

sprida kunskap om och förståelse för

konst samt att stödja och utveckla

den lokala konstnärliga verksamheten.